Donacija medicinskog CTG aparata

Sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost o velikodušnoj donaciji medicinskog aparata CTG od Udruženja lekara „Kozmo i Damjan“ iz Novog Zelanda. Zahvaljujući ovoj donaciji, naša ustanova Dom zdravlja Lebane sada može pružiti unapređenu kontrolu trudnoće trudnicama na lokalnom nivou. Ovaj CTG aparat omogućava precizno praćenje fetalnog srčanog ritma i kontrakcija materice, čime obezbeđujemo siguran nadzor tokom trudnoće.