КОНТАКТ

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 70
16230 Лебане

Тел: (+381) 16 843 030
dzlebane@gmail.com

ЗАШТИТA ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЛИЦE ЗА ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Контакт подаци:
Контакт телефон (016) 843 345
E-mail: dzlebane@gmail.com