Дом здравља Лебане је самостална здравствена установа која се организационо убраја у развијене облике домова здравља. Својим радом покрива 377 km² територије општине Лебане пружајући медицинске услуге за око 23000 становника.

Дом Здравља Лебане пружа услуге примарне здравствене заштите, на основу свога Статута, у оквиру служби и припадајућих амбуланти:

I. Служба за здравствену заштиту деце, школске деце , жена, превентивну и дечију стоматологију и поливалентну патронажу, у чијем склопу су:

а) Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце:

 • Одсек за предшколску децу,
 • Одсек за школску децу и омладину,
 • Одсек за вакцинацију и имунизацију

б) Одељење за здравствену заштиту жена

ц) Одељење за дечију и превентивну стоматологију

д) Одељење поливалентне патронаже.

II. Служба за здравствену заштиту одраслих становника са медицином рада, хитну медицинску помоћ, кућно лечење и општу стоматологију коју чине:

а) Одељење за здравствену заштиту одраслих становника

 • Здравствена станица Бошњаце
 • Здравствена амбуланта Клајић
 • Здравствена амбуланта Поповце
 • Здравствена амбуланта Бувце
 • Здравствена амбуланта Слишане
 • Здравствена амбуланта Прекопчелица

б) Одељење за Хитну медицинску помоћ

ц) Одељење за кућно лечење

д) Одељење медицине рада

е) Одељење опште стоматологије.

III. Служба за медицинску дијагностику, физикалну медицину и рехабилитацију, специјалистичко – консултативну и информатичку делатност у чијем склопу су:

а) Одељење за медицинску дијагностику

 • Одсек лабораторијске дијагностике
 • Одсек радиолошке дијагностике

б) Одељење физикалне медицине и рехабилитације

ц) Одељење специјалистичко-консултативне делатности

 • Одсек за интерну медицину
 • Одсек за контролу и превенцију болести
 • Одсек за психијатрију
 • Одсек за пнеумофтизиологију
 • Одсек за офталмологију
 • Одсек за оториноларингологију

д) Одсек за информатичку делатност

IV. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове која обухвата:

а) Одељење за техничке и друге сличне послове

б) Одељење за правне и економске послове:

 • Одсек за правне послове
 • Одсек за економско-финансијске послове.