Обавезе пацијената
(Закон о правима пацијената)

Дужности пацијената

Одговорност пацијента за лично здравље:

  • Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
  • У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
  • Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника

Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:

  • Пацијент је дужан да поштује права других пацијената
  • Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:
  • Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
  • Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
  • Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја
  • Ако се пацијент не придржава својих дужности, надлежни здравствени радник може отказати пружање даље здравствене заштите пацијенту изузев хитне медицинске помоћи, о чему је дужан да обавести директора здравствене установе, као и да у медицинску документацију пацијента унесе разлоге за одбијање пружања здравствене заштите.

У тим случајевима здравствена установа је дужна да обезбеди даље пружање одговарајуће здравствене заштите.